ENG / /
百年 聯興號 紅標‧乾倉
LOT : 136
估價:HK$ 1,600,000 - 3,000,000
五十年代 原筒 金山樓舊藏無紙紅印‧純乾倉
LOT : 133
估價:HK$ 2,200,000 - 4,000,000
96紫大益青餅‧純乾倉
LOT : 101
估價:HK$ 350,000 - 600,000
八十年代末 88青餅•純乾倉
LOT : 102
估價:HK$ 680,000 - 1,200,000
約1970年 新會東甲大紅皮
LOT : 301
估價:HK$ 26,000 - 48,000
約1984年 新會東甲大紅皮
LOT : 302
估價:HK$ 42,000 - 70,000
約1988年 新會東甲大紅皮
LOT : 303
估價:HK$ 20,000 - 38,000
約1979年 新會梅江大紅皮
LOT : 304
估價:HK$ 24,000 - 45,000
請使用微信
掃描二維碼聯絡仕宏客服
仕宏客服:lhauction